1/5

€ 4.190,-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ride a bajaj_logo.jpg

Διαθέσιμα Χρώματα

Φωτογραφίες - Video

  • facebook

© KTM SOUTH EAST EUROPE A.E.