1/5

€ 3.890,-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμα Χρώματα

Canyon Red.jfif

Φωτογραφίες - Video

  • facebook

© KTM SOUTH EAST EUROPE A.E.